معرفي معاون فني و عمراني

نام: محمد

نام خانوادگي: صفری

سوابق اجرایی:

  •  سرپرست شهرداری اهواز- ۳ دوره – ۱۳۹۲ و ۹۰- ۱۳۸۹ و ۱۳۸۶
  • معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز ازابتدای سال۱۳۹۴ تا کنون
  • معاون امور سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری اهواز ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳
  • معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز ۱۳۸۶
  • مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری اهواز ۱۳۸۷
  • مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز ۸۶-۱۳۸۲
  • مدیر پروژه ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی شهرک برق اهواز
  • دکترای برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز – گروه شهرسازی

 

 
محمد صفری