ارتباط با ما
آدرس: کمپلوی جنوبی، خیابان انقلاب، جنب سازمان پزشکی قانونی، ساختمان شماره 3 شهرداری، دفتر معاونت فنی و عمرانی

 تلفن: 3773000 (0611)

دورنگار: 3784640 (0611)

پست الکترونیکی:civil@ahvaz.ir

 

 
ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما