مدیر نظارت

نام: محمود

نام خانوادگی: دلف لویمی

 

 

سوابق تحصیلی:

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

 

1

کارشناسی

عمران عمران

2

کارشناسی ارشد

سازه های آبی

3

دکترای تخصصی

سازه های آبی-گرایش سازه های آبی

 

 

 

 

ردیف

فعالیتهای علمی

1

عضو انجمن هیدرولیک ایران

2

داور مجله فصل نامه مهندسی آب دانشگاه شوشتر

3

چاپ 4 مقاله

4

تالیف 2 جلد کتاب و دو کتاب در دست چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق اجرایی   :

ردیف

موقعیت شغلی

مدت اشتغال

1

مجری طرح ممیزی املاک شهر اهواز

سال 1400 تا کنون

2

مشاور رئیس شورای شهر اهواز

سال 1400 تا 98

3

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز

سال96 تا 98

4

رئیس هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی اهواز

سال96 تا 98

5

رئیس هیئت مدیره سازمان پایانه های شهرداری اهواز

سال96 تا 98

6

رئیس هیئت مدیره سازمان حمل و نقل بار اهواز

سال96 تا 98

7

رئیس هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی اهواز

سال96 تا 98

8

مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان

سال 93 تا96

9

شهردار شهر دارخوین

سال 89 تا 92

10

مشاور شهردار منطقه هشت اهواز

سال 92 تا93

11

عضو کارگروه فنی پایانه های وزارت کشور

سال 93 تا 96

12

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 6 اهواز

سال 87 تا 89

13

مسئول پروژه مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک اهواز

سال 86 تا 87

14

مدیر پروژه پل زیر گذر کیان آباد

سال 83 تا 85

15

سرپرست کارگاه شرکت سوله راه قلعه زیرسازی و معابر شهر اهواز

سال 81 تا 83

16

عضو کارگروه تخصصی سازمان اتوبوسرانی شهر اهواز )با حکم مدیر عامل سازمان(

سال 87 تا 89

17

کارشناس و ناظر معاونت حمل و نقل و ترافیک د رمناطق 4 و 6 و 7 و 8 شهرداری اهواز

---

18

عضو کارگروه حمل و نقل و ترافیک در پروژه استقرار مدیریت کیفیت شهرداری اهواز

سال 88 تا 89

19

عضو دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

---

20

ناظر طرح مطالعات جامع حمل و نقل شهر اهواز

سال 86 تا 87

21

7 و 8 شهرداری اهواز ، 6 ، کارشناس و ناظر معاونت حمل ونقل و ترافیک در مناطق 2

 

---

 

 
شرح وظايف مديريت نظارت

امور شغلي نظارت بطور كلي مشتمل بر سركشي به پروژه هايي كه توسط مدير نظارت ابلاغ مي شود مي باشد كه مي بايست در تمامي مراحل از تحويل زمين تا تحويل موقت در محل پروژه حاضر بوده و با صدور دستوركار مناسب و انجام هماهنگي با ساير عوامل مرتبط با پروژه ( سازمان هاي مربوطه ، شهرداري مناطق و .. ) ترتيبات اجراي پروژه را فراهم آورد .
 تهيه صورتجلسات انجام كار ،هماهنگي انجام آزمايشات مكانيك خاك ، هماهنگي انجام امور نقشه برداري پروژه ، بررسي صورت وضعيت هاي موقت و قطعي ، اظهار نظر در خصوص نيازهاي تكميلي پروژه ، پي گيري و هماهنگي انجام اصلاحات نقشه و مشخصات فني در صورت نياز حين اجراي پروژه ، اظهار نظر راجع به ابلاغ 25% كارهاي اضافي ، بررسي و تاييد لزوم انعقاد قرارداد متمم ، كنترل پيشرفت فيزيكي و ريالي و ارائه گزارشات لازم ، حضور در جلسات مشترك راجع به ادعاي فني و مالي پيمانكار و اعلام نظر در اين موارد ، اعلام نظر راجع به قيمتهاي جديد به كارفرما و حضور در جلسات مربوط به آن ، بررسي تقاضاي تعليق و تحويل موقت و قطعي پروژه ، گزارش تاخيرات يا تعطيلي هاي غير مجاز پروژه و … ، از ديگر وظايف امور نظارت مي باشد .