معرفي معاون فني و عمراني

نام: عباس

نام خانوادگي: دغاغله

سوابق تحصیلی:

 • مدرک مهندسی عمران
 • کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(در شرف تهیه پایان نامه)

سوابق اجرایی:

 • سال ۷۲- ناظر فنی سازمان پارکها و فضای سبز
 • سال۷۳-مسئول دستگاه نظارت سازمان پارکها و فضای سبز
 • سال ۷۵- معاون فنی و  همزمان مدیر امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز
 • سال ۷۷- مدیر امور شهری حوزه خدمات شهری
 • سال ۷۹- معاون خدمات شهری منطقه یک شهرداری اهواز
 • سال ۸۰- مدیر اداره زیباسازی شهرداری اهواز
 • سال ۸۱-مدیر امور شهر حوزه خدمات شهری و  همزمان اولین مدیر ستاد بحران شهرداری اهواز
 • سال ۸۲_معاون خدمات شهری منطقه یک
 • سال ۸۳- شهردار منطقه یک شهرداری اهواز
 • سال ۸۴- مسئول ستاد حاشیه نشینی استان خوزستان
 • سال ۸۵- شهردار بندر ماهشهر
 • سال ۸۷- معاون فنی و عمرانی  سازمان عمران شهرداری اهواز
 • سال ۹۰-شهردار منطقه هشت شهرداری اهواز
 • سال ۹۳- معاون سرمایه گذاری  و مشارکتهای شهرداری اهواز
 • سال ۹۵- مدیر عامل سازمان  عمران شهرداری اهواز
 • در حال حاضر معاونت فنی شهرداری کلانشهر اهواز

 

 

 

 

 
عباس دغاغله